+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

O společnosti

Naše firma vznikla v roce 1993 oddělením části provozu dopravních staveb od Českých drah. Zpočátku jsme se zaměřili na aplikace pokrokových návarových technologií a materiálů výhradně pro potřeby Českých drah. Prováděli jsme opravy výrazně namáhaných součástek kolejí a výhybek. Poznatky s uplatněním speciálních přídavných materiálů a technologií nám umožnily rozšíření naší činnosti i do dalších odvětví.

Specializace techniků a odborná kvalifikace

Specializace techniků, odborná kvalifikace našich zaměstnanců a zájem o přinášení novinek z oboru do praxe nám umožnilo stát se první firmou v České republice, která provedla aplikaci technologie naváření kolejnicových součástek tvrdokovem elektrickým obloukem, na jazycích výhybek českých drah s velmi dobrými výsledky. Po úspěšné pracovní zkoušce a vyhodnocením zkušebního úseku jsme v r. 1995 obdrželi osvědčení na naváření jazyků výměn výhybek u ČD. Dále jsme rozšířili použití této technologie na naváření jazyků výměn tramvajových tratí v dopravních podnicích s dobrými výsledky. Tato technologie umožňuje našim odběratelům odběratelům ušetřit značné finanční prostředky při zajišťování bezpečného a bezproblémového provozu.

Certifikáty

Více informací >