+420 465 586 024 pirell@pirell.cz Husova 690, Česká Třebová +420 465 586 024
pirell@pirell.cz

Co děláme

Železniční spodek, stavební a zemní práce

Jednou z významných činností naší firmy je rekonstrukce a výstavba železničních přejezdů.

Více informací >

Opravy a rekonstrukce železničního svršku

Již od roku 2003 provádíme kompletní dodávky staveb na železničním svršku.

Více informací >

Svařování kolejnic

Robotizované odtavovací stykové svařování kolejnic je v současné době nejkvalitnější technologií pro provádění svarů.

Více informací >

Broušení výhybek a kolejnic

Zanedbáním údržby součástí železničního svršku dochází k vytváření převalků a rozvoji vad v materiálu.

Více informací >

Oprava součástí železničního svršku

Opravy srdcovek navařením začala naše firma provádět v roce 1993.

Více informací >

Tramvajové tratě

Provoz na tramvajových tratích dopravních podniků je velice podobný provozu na železničních tratích. Podobnost spočívá zejména v problému kolo - kolejnice a jejich vzájemnému opotřebení.

Více informací >

Kolejnicové a jiné konstrukce

Na základě vašich požadavků můžeme dodat LIS standardních i atypických délek. Naše firma má zaškolené pracovníky a je držitelem licence pro montáž A-MIS.

Více informací >

Kontrolní činnost

Provádíme měření trajektorie sváru elektronickou latí, či meření trajektorie návaru jazyků a srdcovek prostorovou šablonou.

Více informací >

Prodej

Nabízíme Vám materiál ověřené kvality. Vyrábíme všechny druhy neproměnných návěstidel. Provedení je možné volit ze dvou variant. První z nich je návěstidlo vyrobené z pozinkovaného plechu, druhou variantou je materiál textit.

Více informací >

Zajištění odpovědnosti za vzniklé škody

Pro zajištění větší jistoty zákazníků jsou naše služby garantovány záručními dobami, které jsou delší než stanovuje obchodní zákoník.

Více informací >