Údržba železničního svršku

Naše služby můžete také využít v oblasti údržby železničního svršku. Mezi nejčastější práce, které jsme v uplynulém období prováděli patří:

  •  výměna a podbíjení pražců
  • výměna LIS a kolejnicových vložek
  • výměna a údržba upevňovadel - údržbové práce na výhybkách
  • demontáž a montáž přejezdů a nástupišť
  • odstraňování křoví a náletových dřevin
  • odstraňování sněhu a ledu ve výhybkách

POUŽITELNÁ KAPACITA:

  • 3 čety s plným vybavením pro údržbu železničního svršku
  • operativnost nasazení 24 - 48 hod

 

Výměna výhybkových pražců ž.st. Vsetín
Výměna výhybkových pražců ž.st. Vsetín
Výměna výhybkových pražců ž.st. Vsetín
Výměna výhybkových pražců ž.st. Vsetín
Výměna kolejnicových vložek
Výměna kolejnicových vložek
Úprava rozchodu - upevnění T5
Úprava rozchodu - upevnění T5
Protáčení a výměna upevňovadel v traťové koleji
Protáčení a výměna upevňovadel v traťové koleji
Kolej po odstranění křoví
Kolej po odstranění křoví

Poslat na e-mail Tisknout