Těžké, střední opravy výhybek a kolejí

Od roku 2003 jsme začali realizovat kompletní dodávky staveb na železničním svršku. Při těchto stavbách využíváme rozsáhlých zkušeností získaných při realizaci specializovaných prací (regenerace součástí železničního svršku, svařování kolejnic, zřizování BK atp.), které jsou uvedeny v tomto katalogu. Jsme schopni dodávat veškeré práce na železničním svršku včetně generálních oprav (snesení železničního svršku, odtěžení lože, úprava a hutnění pláně a následná pokládka nového nebo regenerovaného svršku včetně svaření a zřízení BK).

Mezi naše největší provedené zakázky v posledních letech patří výstavba kolejiště pro stabilní myčku kolejových vozidel v DKV Praha, regenerace výhybek, svařování kolejnic a zřízení BK v ž.st. Znojmo, regenerace výhybek, svařování kolejnic a zřízení BK provizorní výhybna Popovice. Svařování a zřízení BK Praha Nové Spojení, žst. Lichkov. Rušení DSK stavědlo 039 ž.st. Česká Třebová. Rekonstrukce výhybek ž.st. Zlín Malenovice.

DKV Praha Myčka kol. vozidel - demolice betonu a trhání kolejí
DKV Praha Myčka kol. vozidel - demolice betonu a trhání kolejí
DKV Praha Myčka kol. vozidel - monáž kol. roštu
DKV Praha Myčka kol. vozidel - monáž kol. roštu
DKV Praha Myčka kol. vozidel - kolej po zřízení BK
DKV Praha Myčka kol. vozidel - kolej po zřízení BK
Těžení znečištěného štěrkového lože ž.st. Cheb
Těžení znečištěného štěrkového lože ž.st. Cheb
Zřízení BK na trati Lichkov - Stání hranice PL
Zřízení BK na trati Lichkov - Stání hranice PL
ž.st. Znojmo - svařování a zřízení BK
ž.st. Znojmo - svařování a zřízení BK

Poslat na e-mail Tisknout