Bezstyková kolej - zřizování, údržba a diagnostika

Ve stykovaných kolejích dochází vlivem teplot ke změně velikosti spáry,což způsobuje při vyšších rychlostech a zatíženích dynamické rázy od projíždějících kol vlakových souprav. Tyto vlivy způsobují na krátkémúseku značné a v delšímprůběhu nepřijatelné závady v geometrii koleje. Pro zajištění plynulosti jízdy při vyšší rychlostije nutné, aby pojížděná hrana kolejnice byla co nejméně přerušována.Z důvodu zvyšování požadavků na komfort, bezpečnost jízdy a snížení nákladů na údržbu kolejí je prosazován trend svařování kolejí donekonečných pásů a tím vytváření bezstykové koleje. Naše firma Vám nabízí komplex prací zaměřených na zřízení a údržbu bez stykové koleje.

Používání špičkového vybavení, zkušenost zaměstnanců, kvalita prací a zpracování dat při zřizování BK udělalo z naší firmy významného dodavatele prací při zhotovení, rekonstrukcích a opravách BK.Mezi naše největší zákazníky paří firmy Skanska DSa.s., Chládek a Tinťera a.s., Edikt a.s.,Subterraa.s., IDS Olomouc a.s., Viamont DSP a.s.

Nabízíme tyto práce:

 • zjištění stávajícího stavu a vytvoření návrhu zřízení nové bezstykové koleje
 • demontáž stávajících kolejnic
 • montáž a pokládka nových kolejnic
 • svaření koleje montážními sváry
 • montáž zařízení proti putování kolejnic
 • zřízení dovolené upínací teploty bezstykové koleje s použitím kluzných stoliček
 • dosažení dovolené upínací teploty s použitím napínacího zařízení
 • dosažení dovolené upínací teploty s použitím zařízení pro ohřev kolejnic
 • provedení závěrnýchsvárů
 • diagnostika skutečné upínací teploty přístrojem RailScan
 • zhotovení kompletní dokumentace bezstykové koleje
 • údržbové práce (dotažení a výměna upevňovadel, ...)
 • prostorové zajištění BK
Osazení kluzných stoliček v oblouku
Osazení kluzných stoliček v oblouku
Lať "Epsilon" pro kontrolu dosažené UT při napínání
Lať "Epsilon" pro kontrolu dosažené UT při napínání
Souprava pro nápínání BK
Souprava pro nápínání BK
Zařízení pro ohřev kolejnic při zřizování BK
Zařízení pro ohřev kolejnic při zřizování BK

Poslat na e-mail Tisknout