Profil společnosti

Naše firma vznikla v roce 1993 oddělením části provozu dopravních staveb od Českých drah. Zpočátku jsme se zaměřili na aplikace pokrokových návarových technologií a materiálů výhradně pro potřeby Českých drah. Prováděli jsme opravy výrazně namáhaných součástek kolejí a výhybek. Poznatky s uplatněním speciálních přídavných materiálů a technologií nám umožnily rozšíření naší činnosti i do dalších odvětví.

Specializace technikůodborná kvalifikace našich zaměstnanců a zájem o přinášení novinek z oboru do praxe nám umožnilo stát se první firmou v České republice, která provedla aplikaci technologie naváření kolejnicových součástek tvrdokovem elektrickým obloukem, na jazycích výhybek českých drah s velmi dobrými výsledky. Po úspěšné pracovní zkoušce a vyhodnocením zkušebního úseku jsme v r. 1995 obdrželi osvědčení na naváření jazyků výměn výhybek u ČD. Dále jsme rozšířili použití této technologie na naváření jazyků výměn tramvajových tratí v dopravních podnicích s dobrými výsledky. Tato technologie umožňuje našim odběratelům odběratelům ušetřit značné finanční prostředky při zajišťování bezpečného a bezproblémového provozu.

Jako první firma v ČR jsme provedli svaření kolejnic technologií ESAB-svařování kolejnic elektrickým obloukem obalovanou elektrodou.Na základě získaných výsledků byla tato technologie schválena pro použití u ČD. V rámci zvyšování produktivity práce při svařování jsme jsme později zahájily zkoušky nové technologie INNERSHIELD (svařování trubičkovým drátem). Na základě výnosu GŘ ČD z roku 1998 se podařilo i tento způsob svařování kolejnic uvést do praxe.

Užití speciálních návarových materiálů jsme uplatnili také v jiných oblastech, například při opravách lžic nakladačů, břitů pluhů a dalších součástek. Tato oprava umožní zesílit konstrukčně slabá místa a doplnit kvalitnějším materiálem extrémně namáhané části.

Veškeré práce jsme připraveni provádět u zákazníka nebo lze využít i naší provozní haly s vlečkou a poškozené součástky zaslat na vozech ČD.

Zabýváme se také zhotovením svařovaných konstrukcí podle výkresové dokumentace odběratele, od jednoduchých dílů zábradlí a bezpečnostních zábran a plotů až po svařované konstrukce nosníků hal.

Spolu s novými přídavnými materiály, novými a pokrokovými technologiemi vznikla i potřeba zajištění kvality prací novou diagnostickou technikou a přístroji. I v tomto směru jsme schopni odběrateli zajistit kontrolu na evropské úrovni. Pokud máte zájem dozvědět se více o diagnostických přístrojích používaných naší firmou zvolte v základní nabídce položku služby/kontrolní činnost.

Poslat na e-mail Tisknout


Kontaktujte nás

Pirell s.r.o.
Husova 690
560 02  Česká Třebová
Telefon: +420 465 586 024
                +420 465 586 303