07.04.2009 16:15

Údržba kolejiště

Údržba kolejiště

Ve stykovaných kolejích dochází vlivemteplot ke změně velikosti spáry,což způsobuje
při vyšších rychlostech a zatíženích dynamické rázy od projíždějících kol vlakových
souprav.

Tyto vlivy způsobují na krátkémúseku značné a v delšímprůběhu nepřijatelné
závady v geometrii koleje. Pro zajištění plynulosti jízdy při vyšší rychlostije nutné, aby
pojížděná hrana kolejnice byla co nejméně přerušována.Z důvodu zvyšování požadavků
na komfort, bezpečnost jízdy a snížení nákladů na údržbu kolejí je prosazován trend
svařování kolejí donekonečnýchpásů a tímvytváření bezstykové koleje.Naše firma Vám
nabízí komplex prací zaměřenýchnazřízeníaúdržbubezstykovékoleje.

Poslat na e-mail Tisknout


Kontaktujte nás

Pirell s.r.o.
Husova 690
560 02  Česká Třebová
Telefon: +420 465 586 024
                +420 465 586 303