Certifikáty

Osvědčení způsobilosti ke svařování Osvědčení způsobilosti k montáži ambulantních lepených izolovaných styků kolejnic (A-LIS) Osvědčení o způsobilosti broušení pojížděných součástí výhybek Oprávnění ke svařování součástí kolejového svršku MHD
ISO 9001:2001 ISO 9001:2001
Osvědčení způsobilosti ke svařování ŽSR Osvědčení o technické spůsobilosti k montáži A-MIS ISO 9001:2009
 
ISO 14001:2005
Osvědčení osoby odborně způsobilé - revizní technik
certified European welding enginee
certified European welding technologist Osvědčení osoby odborně způsobilé - revizní technik Osvědčení o autorizaci technika
Pověření - svářečský technik
Pověření - svářečský technik Pověření - svářečský
technik
Výpis z živnostenského rejtříku
Výpis z obchodního rejstříku
Osvědčení o registraci DIČ Politika kvality a environmentu

Poslat na e-mail Tisknout


Kontaktujte nás

Pirell s.r.o.
Husova 690
560 02  Česká Třebová
Telefon: +420 465 586 024
                +420 465 586 303